REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, GOSPODARKA WIEDZY

DUŻY BON NA INNOWACJE

Cele projektu:

Modyfikacja technologii przetwórstwa materiału z kory drzew egzotycznych w celu weryfikacji i udoskonalenia dotychczasowych opracowań technologicznych pod kątem zastosowania w przemyśle lekkim

efekty projektu:

udoskonalone technologie przetwórstwa materiału z kory drzewa, spełniające wymagania produkcji wyrobów

przemysłu lekkiego, uwzględniająca zadowalające efekty funkcjonalne i wzornicze

udoskonalony materiał z drzew egzotycznych nadający się do zastosowania w przemyśle lekkim

minimum 6 prototypów wyrobów powstałych z ww. materiału

minimum 1 opracowany wniosek ochrony własności intelektualnej

analizy przedwdrożeniowe na potrzeby poszerzenia asortymentu firmy

zaprojektowanie linii pilotażowej przystosowanej do procesów wykończeniowych ww. materiału.

WARTOSC BONU: 100 000 PLN NETTO

WKŁAD WŁASNY: 10%